Đổi password của user trong Linux

Ngồi vọc server, nhìn trời nhìn mây, vô tình lại muốn đổi password user root. Tâm trạng đang tốt nên tranh thủ làm một bài hướng dẫn nhẹ nhàng coi như là bước khởi đầu lại cho quãng thời gian dài không viết blog.
Không nói linh tinh nữa, vào bài nhé các bạn.