Vài trích đoạn từ sách “The clean coder”

Phải công nhận rằng, phần mềm là một thứ phức tạp, quá khó để tạo ra một sản phẩm mà không hề có dấu tích của bug – hầu như là không thể.

Thế nhưng, là một người phát triển sản phẩm, bạn phải có trách nhiệm với sự tồn tại của bugs (nếu có) trong sản phẩm. Hãy nhớ, lời xin lỗi là cần thiết, nhưng không đủ. Khi bạn phát triển kĩ năng của mình, hãy đảm bảo tỉ lệ lỗi mà bạn gây ra phải giảm xuống. Luôn cố gắng để:

#01. Javascript hướng đối tượng – Khởi tạo Đối Tượng (Object Initializers) – Phần 1

Nếu bạn là người đã biết qua về lập trình hướng đối tượng rồi hoặc đã áp dụng nó trong những ngôn ngữ khác như C# hay Java thì hãy tạm thời quên nó đi. Bởi vì, hướng đối tượng trong Javascript có đôi phần khác hơn một chút và sẽ đơn giản hơn những ngôn ngữ mà bạn đã từng học.

#00. Javascript hướng đối tượng – DIFFERENT MINDSETS

Lập trình hướng đối tượng đã tồn tại và được ứng dụng thực tế trong suốt hàng chục năm trở lại đây rồi và nó đang cho thấy là một khuôn mẫu tốt nhất trong lập trình. Các ông lớn như Google, Microsoft, Facebook…. cũng đang áp dụng mẫu hình này cho các sản phẩm của họ cụ thể hơn là cấu trúc của Angular, ASP.NET, React….