Vài trích đoạn từ sách “The clean coder”

Phải công nhận rằng, phần mềm là một thứ phức tạp, quá khó để tạo ra một sản phẩm mà không hề có dấu tích của bug – hầu như là không thể.

Thế nhưng, là một người phát triển sản phẩm, bạn phải có trách nhiệm với sự tồn tại của bugs (nếu có) trong sản phẩm. Hãy nhớ, lời xin lỗi là cần thiết, nhưng không đủ. Khi bạn phát triển kĩ năng của mình, hãy đảm bảo tỉ lệ lỗi mà bạn gây ra phải giảm xuống. Luôn cố gắng để: